Wsparcie IT

Czym jest outsourcing IT Warszawa?

Outsourcing IT Warszawa to praktyka polegająca na korzystaniu z usług zewnętrznego dostawcy usług w celu dostarczenia niektórych lub wszystkich funkcji IT wymaganych przez firmę, w tym zarządzania infrastrukturą, kierowania strategią i prowadzenia działu obsługi. Dostawcy outsourcingu IT mogą wziąć pełną odpowiedzialność za całość utrzymania i wsparcia IT, nazywa się to usługą w pełni zarządzaną, lub mogą zapewnić dodatkowe wsparcie dla wewnętrznego zespołu IT, co jest czasami określane jako wspólne wsparcie IT i jest zwykle podejściem podejmowane przez większe organizacje. Firma może korzystać z jednego dostawcy dla wszystkich swoich wymagań IT lub wielu dostawców usług, aby dostarczać różne elementy.

Rodzaje outsourcingu IT

Offshore outsourcing

Wiąże się to z wysyłaniem prac związanych z IT do firmy w obcym kraju, takim jak Indie, Chiny czy Polska, co zapewnia stabilność, niższe koszty i oszczędności podatkowe.

Nearshore outsourcing

Proces wysyłania prac związanych z IT do firmy w kraju, który graniczy z Twoją lokalizacją. Teoretycznie powinno to ułatwić podróżowanie i komunikację między obiema firmami.

Outsourcing onshore lub krajowy

Wiąże się to z zawarciem umowy z zewnętrznym usługodawcą, znajdującym się w tym samym kraju, co Ty, w celu świadczenia pracy związanej z IT, zdalnie lub na miejscu.

Chmura obliczeniowa

Zawarcie umowy z zewnętrznym dostawcą usług na świadczenie usług związanych z IT przez Internet.

Usługi zarządzane

Wiąże się to z zawarciem umowy z firmą zewnętrzną w celu zapewnienia funkcji zarządzania siecią, takich jak telefonia IP, centra obsługi wiadomości i obsługi telefonicznej, wirtualne sieci prywatne (VPN), zapory sieciowe oraz monitorowanie i raportowanie sieci.

Jakie usługi IT są zazwyczaj zlecane na zewnątrz?

  • Rozwój aplikacji/oprogramowania
  • Tworzenie stron internetowych/hosting
  • Wsparcie lub zarządzanie aplikacjami
  • Wsparcie techniczne lub help desk
  • Rozwój lub zarządzanie bazą danych Telekomunikacja Infrastruktura – instalacja i wsparcie sprzętu, oprogramowania i sieci
  • Sieć i komunikacja Odzyskiwanie po awarii
  • Zarządzanie centrum danych
  • Przechowywanie danych E-mail
  • Bezpieczeństwo – ochrona przed wirusami, spamem i innymi zagrożeniami internetowymi

Istnieje wiele powodów, dla których firmy wybierają outsourcing IT Warszawa. Może umożliwić firmom obniżenie kosztów, zwiększenie produktywności oraz skorzystanie z zewnętrznej wiedzy, doświadczenia i aktywów.