Posted on: 26 lipca 2021 Posted by: Mariusz Comments: 0
Wsparcie IT

Ewolucja outsourcingu doprowadziła do powstania szerokiej gamy dostępnych obecnie usług. Choć kiedyś idea outsourcingu była niespotykana, w dzisiejszej globalnej gospodarce ma ona większy sens niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki szybkim liniom komunikacji między krajami znacznie łatwiej (i bardziej opłacalnie) firmom krajowym korzystać z usług outsourcingowych zlokalizowanych w innych częściach świata. Pomaga obniżyć koszty, zwiększa produktywność i poprawia jakość.

Ewolucja outsourcingu

Idea outsourcingu niektórych obszarów firmy nie zdominowała sfery biznesowej aż do rewolucji przemysłowej. Firmy zaczęły outsourcingować, ponieważ tempo produkcji gwałtownie rosło, a firmy potrzebowały pomocy, co skłoniło wielu do zastanawiania się, co jeszcze można zlecić na zewnątrz.

W latach 90. organizacje zaczęły bardziej koncentrować się na strategiach ograniczania kosztów. Obejmowały one funkcje, które są niezbędne do prowadzenia firmy, ale nie są ściśle związane z podstawową działalnością. Firmy zaczęły kontaktować się z powstającymi wyspecjalizowanymi firmami w celu świadczenia usług outsourcingowych, takich jak księgowość, kadry, przetwarzanie danych, wewnętrzna dystrybucja poczty, bezpieczeństwo i prace konserwacyjne.

Obecnie istnieje wiele różnych rodzajów outsourcingu, które mogą zwiększyć produktywność firmy i obniżyć koszty. Kilka głównych kategorii to:

  • Profesjonalny outsourcing
  • outsourcing it Łódź
  • Outsourcing produkcji
  • Outsourcing projektów
  • Outsourcing procesów
  • Outsourcing operacyjny

Firmy na całym świecie oferują specjalistyczne usługi, które pomagają firmom w różnych krajach w zakresie outsourcingu, znanego jako „offshoring”, „nearshoring” lub „reshoring”, w zależności od lokalizacji. Wraz z rozwojem coraz większej liczby rodzajów usług, outsourcing ogólnie nadal zyskuje na popularności, ponieważ firmy starają się obniżyć koszty działalności przy jednoczesnej poprawie wydajności.

Rodzaje outsourcingu

Profesjonalny outsourcing

Profesjonalny outsourcing obejmuje między innymi specjalistyczne usługi księgowe, prawne, zakupowe, informatyczne (IT), informatyczne lub administracyjne. Jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów outsourcingu, ponieważ istnieje potencjał do dużych oszczędności kosztów. Firma płaci tylko za faktycznie wykonane usługi, mając jednocześnie dostęp do wysokiej jakości zasobów, co znacznie obniża koszty ogólne.

Outsourcing it Łódź

Jedna z najczęstszych obecnie usług, outsourcing it Łódź, polega na podwykonawstwie organizacji zewnętrznej, która zajmie się całością lub częścią potrzeb informatycznych firmy, które obejmują tworzenie oprogramowania, konserwację i wsparcie.

Prawie każdy rodzaj biznesu ma dziś potrzeby informatyczne lub przynajmniej współpracuje z technologią na pewnym poziomie, co czyni go działem często zlecanym na zewnątrz. W przypadku wielu firm kontraktowanie zespołu zarządzającego IT z firmą zewnętrzną jest mniej kosztowne niż budowa własnego zespołu zarządzającego działem informatycznym. Przedsiębiorstwa często korzystają z outsourcingu IT do przechowywania danych i zarządzania nimi, ale większość dużych firm zleca na zewnątrz tylko część funkcji IT.

Outsourcing producenta

Usługi outsourcingu producentów są zazwyczaj dość specyficzne dla branży. Na przykład producent samochodów może mieć umowę outsourcingową na budowę i instalację okien we wszystkich swoich modelach. Takie umowy outsourcingowe mogą skutkować znaczną redukcją kosztów i szybszym czasem montażu.

Jedynym podstawowym ryzykiem tego typu outsourcingu byłyby problemy z jakością i być może przerwanie linii produkcyjnej. Wielu uważa, że ​​outsourcing producentów jest również niezbędny dla małych i średnich firm, aby przetrwać na dzisiejszym, nieprzerwanie konkurencyjnym rynku.

Bez pomocy firm zewnętrznych niektórym firmom po prostu brakuje ekonomii skali, która pozwala im konkurować z większymi konkurentami. Mniej firm ma możliwość faktycznego inwestowania i ciągłego ulepszania sprzętu, personelu i technologii procesowych niezbędnych do konkurowania na rynku, na którym cykle życia produktów się kurczą.

Outsourcing specyficznych procesów

Obecnie bardzo często zleca się konkretne aspekty związane z działalnością innym firmom lub jednostkom, które specjalizują się w tej konkretnej usłudze. Na przykład piekarnia może zlecić dostawę zapakowanego ciasta firmie kurierskiej, takiej jak UPS lub FedEx. Taka umowa zawierałaby wówczas szczegóły dotyczące terminów dostaw, kontaktów z klientami i kosztów, co pozwala każdej firmie skoncentrować się na swojej sile i poprawić obsługę

klienta, jednocześnie zmniejszając koszty i czas. Outsourcing procesów jest również używany do opisu praktyki przekazywania kontroli nad usługami sektora publicznego, takimi jak straż pożarna, policja, siły zbrojne itp., korporacjom nastawionym na zysk.

Outsourcing projektów

Czasami firmy mają problem z zarządzaniem jednym ze swoich projektów, a nawet z realizacją części konkretnego projektu. Dlatego wielu zleca projekt firmie zarządzającej projektami. W niektórych przypadkach firma może nie mieć wystarczającej liczby pracowników wewnętrznych z niezbędnymi umiejętnościami do pracy nad projektem. Może również kosztować więcej, aby ukończyć projekt we własnym zakresie, niż zlecić innej, bardziej wykwalifikowanej firmie.

Outsourcing: wszyscy to robią

Firmy powinny dostrzegać korzyści płynące z outsourcingu określonych projektów lub obszarów swojej działalności, aby pomóc zwiększyć produktywność i prowadzić ogólnie bardziej wydajną działalność. Rozważ obszary, w których Twoja firma może skorzystać na outsourcingu, i zapoznaj się z innymi dostępnymi usługami outsourcingowymi.

Myślisz, że outsourcing jest odpowiedni dla Twojej firmy? Zobacz, jak może Ci pomóc firma JNS!