Wsparcie IT

CO TO JEST AUDYT INFORMATYCZNY?

Audyty i oceny IT to działania konsultingowe, które badają i oceniają obecny krajobraz IT Twojej firmy.

Audyty i oceny zapewniają przegląd aktualnej infrastruktury IT, podkreślają zagrożenia występujące w ich środowisku i określają kroki niezbędne do zaradzenia tym zagrożeniom. Mogą również zapewnić 24-miesięczny plan, który dopasuje Twoją technologię do celów Twojej firmy.

KTO POWINIEN OTRZYMAĆ? AUDYT IT?

Twoja firma może potrzebować audytu lub oceny IT z kilku powodów, takich jak rozwój firmy, modernizacja technologii lub zmiany przywództwa.

Rozwijająca się firma może rozważyć przeprowadzenie oceny cyberbezpieczeństwa, aby ocenić, czy istniejąca infrastruktura nadąża za zmieniającymi się potrzebami biznesowymi i zwiększonym wykorzystaniem. Firma ze starzejącą się infrastrukturą może podjąć się audytu technologii informatycznych, aby zrozumieć zagrożenia i ograniczenia obecnej technologii oraz opracować harmonogram modernizacji i wymiany sprzętu.

Jeśli rozważasz migrację do chmury, audyt IT może określić, które aplikacje są odpowiednie dla Twojej organizacji. Ponadto zmiana kierownictwa IT może skłonić audyt do zrozumienia, co naprawdę dzieje się w Twoim środowisku.

CO ROBI I JAK WYGLĄDA PROCES AUDYTU IT?

Zasadniczo proces audytu składa się z trzech etapów — wywiadu z kierownictwem, odkrycia i analizy technicznej oraz prezentacji wyników audytu.

Wywiad dla kadry kierowniczej

Aby właściwie zidentyfikować ryzyko Twojej firmy i zarekomendować 24-miesięczny plan IT, musimy zrozumieć Twój biznes.

Usiądziemy z kierownictwem Twojej firmy, aby zrozumieć stojące przed Tobą wyzwania i wyznaczone cele, a także dowiedzieć się, czego potrzebujesz od działu IT, aby osiągnąć te cele. Na przykład firma budowlana, która planuje powiększyć swój zespół pracowników zdalnych, którzy muszą przechowywać i uzyskiwać dostęp do dokumentów w podróży, będzie potrzebować bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania w chmurze, które spełni jej potrzeby biznesowe.

Odkrycie techniczne i analiza

Po zrozumieniu Twojego biznesu rozpoczniemy fazę odkrywania technicznego i analizy procesu audytu IT. Inżynier przeprowadzi wizyty na miejscu, aby zinwentaryzować

infrastrukturę IT Twojej firmy, przeprowadzić skanowanie bezpieczeństwa i zbadać aplikacje zainstalowane w Twoim środowisku.

Surowe dane z odkrycia technicznego są kompilowane, badane i analizowane przez naszego konsultanta IT. Dane zebrane podczas odkrycia technicznego i wywiadu z kierownictwem zostaną wykorzystane do prezentacji wyników audytu.

Prezentacja wyników kontroli

Informacje zebrane podczas fazy odkrycia technicznego i analizy zazwyczaj generują kilkasetstronicowych raportów. Raport jest weryfikowany przez wirtualnego dyrektora ds. informacji  i jest skondensowany w podsumowaniu, które nakreśla:

Twój sprzęt: spis urządzeń do tworzenia kopii zapasowych, zapór, serwerów i nie tylko.

Twoje oprogramowanie: Całe oprogramowanie używane w Twojej organizacji, takie jak Microsoft Office, narzędzia CRM itp.

Nasze kluczowe zalecenia: Konta bezpieczeństwa, ciągłości biznesowej, sieci, serwerów i stacji roboczych.

Prezentacja wyników audytu zapewni przegląd pełnego skanowania sieci i zidentyfikuje zagrożenia w Twoim środowisku IT. Przedstawimy również ocenę używanych przez Ciebie aplikacji i relacji z dostawcami technologii.

Pod koniec prezentacji przedstawimy kompleksowy 24-miesięczny plan IT, który zaleca uaktualnienia infrastruktury i przedstawia plan wydatków kapitałowych.

DLACZEGO MOJA FIRMA POTRZEBUJE AUDYTU IT?

Odkrywanie zagrożeń dla Twojej firmy to najważniejsza zaleta audytu IT. Oceny dostarczają również firmom strategicznych zaleceń dotyczących aktualizacji technologii i odpowiednich inwestycji w IT.

Największym ryzykiem jest to, o którym nie wiesz. Zużyte serwery, przestarzałe aplikacje i niezałatane oprogramowanie mogą narazić dane Twojej firmy na ataki hakerów, złośliwe oprogramowanie i inne rodzaje cyberprzestępczości