Posted on: 17 lipca 2024 Posted by: Helpdesk JNS Comments: 0

Wymóg Centralnych Rejestrów Krajowych – Dyrektywa NIS 2

Dyrektywa NIS 2 nakłada obowiązek tworzenia centralnych rejestrów krajowych dla podmiotów kluczowych i ważnych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat: Procedury wpisu do rejestrów: Znaczenie centralnych rejestrów: Podsumowując, Dyrektywa NIS 2 wprowadza obowiązek tworzenia centralnych rejestrów krajowych dla podmiotów kluczowych i ważnych, co jest kluczowym narzędziem do nadzoru, egzekwowania przepisów, współpracy i koordynacji działań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jeśli potrzebujesz pomocy z wdrożeniem dyrektywy NIS 2 w swojej firmie skontaktuj…

Posted on: 12 lipca 2024 Posted by: Helpdesk JNS Comments: 0

Zagrożenia, podatności, incydenty w kontekście Dyrektywy NIS 2

Dyrektywa NIS 2 koncentruje się na trzech kluczowych aspektach cyberbezpieczeństwa: zagrożeniach, podatnościach i incydentach. Oto ich definicje i znaczenie: Zagrożenia (Threats): Zagrożenia to potencjalne działania lub zdarzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na systemy informacyjne. Mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym: Podatności (Vulnerabilities): Podatności to słabości w systemach informacyjnych, które mogą być wykorzystane przez zagrożenia. Mogą wynikać z: Incydenty (Incidents): Incydenty to zdarzenia negatywnie wpływające na bezpieczeństwo sieci i systemów…

Posted on: 27 czerwca 2024 Posted by: Helpdesk JNS Comments: 0

Nowe zasady cyberbezpieczeństwa: Cele i założenia Dyrektywy NIS 2 oraz kogo dotyczy

Cel wprowadzenia Dyrektywy NIS 2 Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Systems Directive 2) jest nową regulacją unijną mającą na celu poprawę cyberbezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację i rozszerzenie pierwotnej dyrektywy NIS przyjętej w 2016 roku, oferując liczne nowe usprawnienia. Termin wejścia w życie w Polsce W grudniu 2022 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę NIS 2. Państwa członkowskie, w tym Polska, muszą zaimplementować jej przepisy do…

Posted on: 25 czerwca 2024 Posted by: Helpdesk JNS Comments: 0

Wprowadzenie nowej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w Polsce

Najnowsza ustawa dotycząca krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce, zgodna z Dyrektywą NIS 2, ma na celu wzmocnienie ochrony systemów informacyjnych i sieci w kluczowych sektorach gospodarki i infrastruktury. Oto kluczowe elementy regulacji: Obszar regulacji: Identyfikowanie i klasyfikacja podmiotów: Ustawa określi kryteria identyfikacji i klasyfikacji podmiotów jako kluczowe (essential entities) oraz ważne (important entities) zgodnie z Dyrektywą NIS 2. Regulacje obejmą sektory takie jak energetyka, transport, zdrowie, bankowość, infrastruktura cyfrowa, dostawy…

Posted on: 26 lipca 2021 Posted by: Mariusz Comments: 0

Kim jest Informatyk Łódź?

W branży komputerowej dostępnych jest wiele miejsc pracy. Praca w branży komputerowej jest często ukierunkowana na określone specjalizacje. Często zdarza się, że specjaliści komputerowi instalują, konserwują i naprawiają komputery. Specjalista ds. Naprawy Komputerów Informatyk Łódź specjalizujący się w naprawach często pracuje we własnym biznesie, podobnie jak mechanik samochodowy. Wiele korporacji, a nawet małych firm, wykorzystuje specjalistów komputerowych na miejscu do naprawy sprzętu, oprogramowania, a nawet niektórych problemów z siecią, które…

Posted on: 26 lipca 2021 Posted by: Mariusz Comments: 0

Jaka jest rola konsultanta IT-wsparcie informatyczne Skierniewice?

Rolą konsultanta IT jest bycie specjalistą technicznym, który koncentruje się na integracji technologii informatycznych w biznesie i pokazywaniu klientom, jak efektywniej wykorzystać IT, aby pomóc osiągnąć cele i cele. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i platform oprogramowania do obecnej infrastruktury IT w celu poprawy procesów i rentowności. Wsparcie informatyczne Skierniewice zazwyczaj pracują jako pomost między zespołem technicznym a członkami personelu, uzyskując jasne zrozumienie wymagań klienta dotyczących modelu…

Posted on: 26 lipca 2021 Posted by: Mariusz Comments: 0

Wsparcie informatyczne Warszawa IT w Polsce

Wsparcie informatyczne Warszawa to bezsprzecznie najbardziej opłacalne rozwiązanie dla firm, które chcą usprawnić swoją działalność. Proces ten polega na delegowaniu lub rozszerzeniu obowiązków z centralnego operatora na określonego dostawcę. W ten sposób czerpiesz znaczne korzyści ze swojej firmy poprzez: zmniejszenie nakładu pracy oszczędność kosztów zatrudnienia pracowników na miejscu umożliwienie firmie skupienia się na podstawowej działalności potencjalnie zapewnia lepszą wydajność Istnieje wiele korzyści, które możesz uzyskać, zlecając swoją firmę sprawnemu usługodawcy.…

Posted on: 26 lipca 2021 Posted by: Mariusz Comments: 0

Rodzaje outsourcingu it Łódź

Ewolucja outsourcingu doprowadziła do powstania szerokiej gamy dostępnych obecnie usług. Choć kiedyś idea outsourcingu była niespotykana, w dzisiejszej globalnej gospodarce ma ona większy sens niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki szybkim liniom komunikacji między krajami znacznie łatwiej (i bardziej opłacalnie) firmom krajowym korzystać z usług outsourcingowych zlokalizowanych w innych częściach świata. Pomaga obniżyć koszty, zwiększa produktywność i poprawia jakość. Ewolucja outsourcingu Idea outsourcingu niektórych obszarów firmy nie zdominowała sfery biznesowej aż do…

Posted on: 25 lipca 2021 Posted by: Mariusz Comments: 0

Kompleksowe zarządzane usługi IT`

Ewolucja nowoczesnych technologii i stale rosnąca łączność spowodowały globalne zmiany w wielu aspektach naszego życia, w tym w zarządzaniu biznesem i strategii marketingowej. Dlatego utrzymanie sprawnego działania środowiska IT stało się gorącym tematem w biznesie. Jednak zarządzanie IT wymaga stałej uwagi i dostępności talentów IT. Szybko zmieniający się rynek i wyzwania związane z utrzymaniem talentów IT spowodowały, że wiele organizacji szuka profesjonalnej pomocy w firmach IT, zwłaszcza tych oferujących zarządzane…

Posted on: 24 lipca 2021 Posted by: Mariusz Comments: 0

Czy Outsourcing informatyczny jest kolejnym projektem IT?

Dobrze znane są zalety outsourcingu IT. Możesz przekształcić koszty stałe w koszty zmienne, zmniejszyć zależność od utowarowionych i niepodstawowych komponentów oraz łatwo uzyskać dostęp do najlepszych praktyk branżowych. Wszystko to obniża koszty i pozwala skupić się na dodawaniu wartości do podstawowych obszarów działalności. Ale przy tak wielu korzyściach, jakie można uzyskać dzięki outsourcingowi IT, dlaczego firmy tak często są rozczarowane? Z naszego doświadczenia wynika, że ​​wielu menedżerów traktuje outsourcing jako…